ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی

کاربرد دیگر میز لمسی ایموتاچ در ادارات خصوصی و یا دولتی و همچنین سازمانها و هلدینگ ها به عنوان میز خدمت الکترونیکی می باشد.
امروزه به دلیل شلوغی و کمبود وقت مخاطبین ادارات و همچنین مشغله ی زیاد کارمندان این سازمانها، همچون شهرداری، مالیات، مراکز تامین اجتماعی، وزارتخانه ها، دادگاهها و کلیه سازمانها و هلدینگ های خصوصی و یا دولتی، استند لمسی ایموتاچ با کاربری میز خدمت الکترونیکی به همراه طراحی نرم افزار تخصصی این مجموعه ها بهترین وسیله برای اطلاع رسانی خدمات، طرح ها و کلیه اموری که در آن سازمان صورت میگیرد می باشد، که در زیر برخی از صدها مزایای میز خدمت الکترونی ایموتاچ جهت بهره برداری بیشتر ذکر می شود:
- مطلع شدن متقاضی از نحوه صدور انواع مجوز به صورت طبقه بندی شده در سازمان که وجب کاهش سردرگمی مراجعین می شود.
- راهنمایی ارباب رجوع به واحد مورد نظر برای رفع مشکلات به جای مراجعه به واحدهای متعدد و یا مطلع شدن از شماره های تماس هر بخش.
- دریافت قبوض مالیاتی و یا عوارض و پرداخت آن که از طریق میز خدمت الکترونیکی که موجب صرفه جویی در هزینه های چاپ و مصرف کاغذ کمتر می گردد.
- معرفی طرح ها و برنامه های آتی هلدینگ ها که این امر جایگزین تابلوهای اعلانات و بنر ها و اطلاعیه ها می شود و از این رو باعث جلب توجه همگان می باشد.
- قابلیت آموزش استفاده از سایت سازمان و یا اپلیکیشن های مرتبط با آن مجموعه.
قابل ذکر می باشد که میز لمسی ایموتاچ به دلیل دارا بودن صفحه بزرگ و تاچ آن می تواند در سالن های کنفرانس و همایش ها و... ادارت مورد استفاده قرار گیرد.